FAQs Complain Problems

सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वान सम्बन्धी सुचना ।

संघारखाेला स्ल्याव निर्माण वडा नं. ६ 

लागत रकम भ्याट वाहेक ७५६००२

जमानत रकम २२६८०

बाेलपत्र फारम दस्तुर १०००

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat or click here to download the PDF file.

Click here to download the PDF file.

आर्थिक वर्ष: