FAQs Complain Problems

७६/७७

२०७४।७५ मा छत्रेश्वरी गाउॉ कार्यपालिका बैठकका निर्णयहरु ।

दस्तावेज: 

खाद्य्य सुरक्षाका लागी उत्पादन विशेष कार्यक्रम सम्बन्धी मीती २०७७।०३।१० गत‍े प्रकाशीत सुचना सच्याइएकाे बारे सुचना ।

दस्तावेज: 

आठाैँ गाउँसभामा पेश भएकाे आ.व. २०७७।७८ काे वार्षिक निति तथा कार्यक्रम ।

दस्तावेज: